Gunny, Tom vs Meo Meo, No.1 ngày 27/7/2015 - kỷ niệm ngày thương binh liệt sĩ

Gunny, Tom vs Meo Meo, No.1 ngày 27/7/2015 - kỷ niệm ngày thương binh liệt sĩ

Lượt xem: 15.999

Meo Meo, No.1 vs Gunny, Tom ngày 27/7/2015 - kỷ niệm ngày thương binh liệt sĩ

Meo Meo, No.1 vs Gunny, Tom ngày 27/7/2015 - kỷ niệm ngày thương binh liệt sĩ

Lượt xem: 6.534

Những trận đấu đi vào lịch sử của AOE thời hiện đại

Những trận đấu đi vào lịch sử của AOE thời hiện đại

Lượt xem: 26.189

Bibi, YuGi vs Lôi Lão Hổ, Đại Nhật ngày 26/7/2015 (Assyrian)

Bibi, YuGi vs Lôi Lão Hổ, Đại Nhật ngày 26/7/2015 (Assyrian)

Lượt xem: 25.355

Hà Nội vs Quảng Ninh ngày 26/7/2015

Hà Nội vs Quảng Ninh ngày 26/7/2015

Lượt xem: 11.295

YuGi vs Lôi Lão Hổ ngày 26/7/2015 (Assyrian)

YuGi vs Lôi Lão Hổ ngày 26/7/2015 (Assyrian)

Lượt xem: 25.241

Bibi vs Tiểu Lâm ngày 26/7/2015 (Shang thuần tiễn)

Bibi vs Tiểu Lâm ngày 26/7/2015 (Shang thuần tiễn)

Lượt xem: 32.365

HeHe vs Sướng Tưởng ngày 26/7/2015 (Random)

HeHe vs Sướng Tưởng ngày 26/7/2015 (Random)

Lượt xem: 46.854

Những trận đấu highlight  cực kì hay trong AOE của các Game thủ đỉnh cao

Những trận đấu highlight cực kì hay trong AOE của các Game thủ đỉnh cao

Lượt xem: 76.477

Thánh thủ nhà - Chimsedinang

Siêu kinh điển - Thánh thủ nhà - Chimsedinang

Lượt xem: 74.055

Hehe vs Nhãn Tử ngày 23/7/2015 (Random)

Hehe vs Nhãn Tử ngày 23/7/2015 (Random)

Lượt xem: 53.663

Hehe vs Nhãn Tử ngày 23/7/2015 (Shang tự do)

Hehe vs Nhãn Tử ngày 23/7/2015 (Shang tự do)

Lượt xem: 33.889

Bibi vs Nhãn Tử ngày 23/7/2015 (Shang Thuần Tiễn)

Bibi vs Nhãn Tử ngày 23/7/2015 (Shang Thuần Tiễn)

Lượt xem: 34.385

Bibi vs Nhãn Tử ngày 23/7/2015 (Assyrian)

Bibi vs Nhãn Tử ngày 23/7/2015 (Assyrian)

Lượt xem: 39.625

Hà Nội + Gunny vs Skyred ngày 23/7/2015

Hà Nội + Gunny vs Skyred ngày 23/7/2015

Lượt xem: 30.465

Skyred vs Hà Nội + Gunny ngày 23/7/2015

Skyred vs Hà Nội + Gunny ngày 23/7/2015

Lượt xem: 15.874

Trận đấu kinh điển khi Chimsedinang cầm Persian cân 2

Trận đấu kinh điển khi Chimsedinang cầm Persian cân 2

Lượt xem: 50.515

Hà Nội vs Thái Bình + Hồng Anh ngày 22/7/2015

Hà Nội vs Thái Bình + Hồng Anh ngày 22/7/2015

Lượt xem: 22.612

Thái Bình + Hồng Anh vs Hà Nội ngày 22/7/2015

Thái Bình + Hồng Anh vs Hà Nội ngày 22/7/2015

Lượt xem: 27.574

Hồng Anh vs Bất Liễu Tình ngày 21/7/2015 (Shang)

Hồng Anh vs Bất Liễu Tình ngày 21/7/2015 (Shang)

Lượt xem: 43.355

ChimSeDiNang, No.1 vs Tiểu Thuỷ Ngư, Đỗ Thánh ngày 21/7/2015 (Shang)

ChimSeDiNang, No.1 vs Tiểu Thuỷ Ngư, Đỗ Thánh ngày 21/7/2015 (Shang)

Lượt xem: 69.752

ChimSeDiNang vs Đại Trù ngày 21/7/2015 (Assyrian)

ChimSeDiNang vs Đại Trù ngày 21/7/2015 (Assyrian)

Lượt xem: 94.284

Hồng Anh, Chip Boy vs ShenLong, Mỹ Tịch ngày 21/7/2015 (Assyrian)

Hồng Anh, Chip Boy vs ShenLong, Mỹ Tịch ngày 21/7/2015 (Assyrian)

Lượt xem: 25.901

Hà Nội + Gunny vs Skyred ngày 21/7/2015

Hà Nội + Gunny vs Skyred ngày 21/7/2015

Lượt xem: 29.533

Skyred vs Hà Nội + Gunny ngày 21/7/2015

Skyred vs Hà Nội + Gunny ngày 21/7/2015

Lượt xem: 14.621

VaneLove, Cam Quýt vs Hehe, No.1 ngày 20/7/2015

VaneLove, Cam Quýt vs Hehe, No.1 ngày 20/7/2015

Lượt xem: 8.466

Hehe, No.1 vs VaneLove, Cam Quýt ngày 20/7/2015

Hehe, No.1 vs VaneLove, Cam Quýt ngày 20/7/2015

Lượt xem: 9.583

Meo Meo, No.1 vs VaneLove, Tý ngày 20/7/2015

Meo Meo, No.1 vs VaneLove, Tý ngày 20/7/2015

Lượt xem: 9.555

VaneLove, Tý vs Meo Meo, No.1 ngày 20/7/2015

VaneLove, Tý vs Meo Meo, No.1 ngày 20/7/2015

Lượt xem: 6.148

Hà Nội vs Thái Bình ngày 20/7/2015 - Phục thù ngọt ngào

Hà Nội vs Thái Bình ngày 20/7/2015 - Phục thù ngọt ngào

Lượt xem: 15.517